En Güzel Kapadokya Balayı Otelleri

Roma zamanında Karballa, Bizans döneminden sonra Gelveri(Güzel Su Anlamındadır) adıyla anılan ilçeye 1965 yılından sonra Güzelyurt ismi verilmiştir. Gelveri Kapadokya yöresinin güneybatısında, Hasan dağının kuzeydoğusunda konumlandırılmıştır. Prehistorik devirden bu yana bir yerleşim merkezi olduğu tarihte yer almaktadır. Hitit, Lidya, Pers egemenliğine girmiş olan bölge, aynı zamanda Büyük İskender'in fethine şahitlik etmiştir.

M.S. 17 yılında Roma topraklarına katılmıştır. Ortadoks inancının temellerini atan Kapadokyalı üç kilise papazından biri kabul edilen Aziz Gregorios aynı zamanda bu bölgede yaşamını sürdürmüştür. Daha sonraki yıllarda Bizans, Selçuklu, Eretna Beyliği, Karamanoğulları bu bölgede hüküm sürmüş ve son olarak Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır. 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması gereği, çizilen sınırların ötesinde kalmış Rumlar ve Türk vatandaşlarımız için mübadele kararı alınmış, 1924 yılında 189916 Rum Anadolu'dan Yunanistan'a, 355635 Türk Yunanistan'dan Anadolu'ya taşınmıştır. Bu anlamda Güzelyurt'a yerleşen Türkler Rumlar kalan konutlara yerleşmiş ve günümüzde Kilise Cami (Hagios Gregorios Theologos) olarak bilinen kiliseyi camiye çevirerek ibadetlerine devam etmişlerdir.

Yaşamları boyunca bir çok kilise, mağara, yer altı tünelleri ve kemer tarzında konaklar yapmışlar. Tarihte bu bölgeyi önemli bir nokta haline getirmişlerdir. Roma zamanından kalma mağara alanlar Bizans zamanından, Karamanlılar ve Osmanlılar zamanından kalan tarihi değeri maximum olan bir çok konak vardır. Bu konakların bir çoğunda insanlar doğal yaşamını sürdürürken bazıları yıkılmış ama bazıları her ziyaretçini kalacağı Konak otellere dönüşmüştür. En güzel balayı otelleri denildiğinde akla gelen yer konak oteller bulunan Güzelyurt'tur.