En Uygun Balayı Otelleri

Kapadokya (antik çağlarda katpatuka) adının kelime anlamı güzel atlar ülkesi denilmekteydi. Persler zamanindan kalma ve Persçe bir isim olan Katpatuka zamanla kapadokya kelimesine dönüşmüştür .

Hititler Asurlular Roma Bizans Selçuklu Osmanli gibi sayısız medeniyete kucak açmış olan kapadokya Hristiyanlığın ve özellikle de Ortodoks mezhebinin gelişimi açısından da çok büyük bir öneme sahiptir zira ilk yıllarında Roma imparatorluğu tarafından yasaklanan Hristiyanlık kapadokyanın yer altı şehirlerinde ve ulaşılması zor vadilerinde yaşama şansı bulabilmiş idi.

Kapadokyayı eşsiz kılan özellikleri saymakla bitiremeyiz. Hiç bir yerde görülemeyecek doğal yapısı, peri bacaları, yer altı şehirleri, vadileri, tarihsel önemi, Antik Şehirleri, kiliseleri, manastırları, kervansarayları, bunlardan sadece bir kaç tanesidir. En önemlisi ise insana huzur veren doğal ve gizemli yapısıdır.